Bodem

Rhododendrons groeien best in een zure grond met een PH waarde tussen 4.5 en 5.5. Zij houden van een losse luchtdoorlatende grond die toch zijn vocht houdt. Aan water dat blijft staan hebben rhododendrons absoluut een hekel. Het liefst worden zij geplant in een groot plantgat (ca.40 a 50 cm diep) gevuld met humusrijke grond. Voornamelijk turf en heidegrond komen in aanmerking.
Goede rhododendronpotgrond is in de meeste tuincentra te verkrijgen. Wie op een kalkgrond Ph-waarde boven de 8.0 of op een grond met te hoge grondwaterstand of op een slecht waterdoorlatende grond toch wil rhododendrons planten kan best het volgende truukje proberen toepassen: men kan best opteren voor verhoogde borders van ongeveer 60 cm hoog, die men dan volledig kan opvullen met rhododendronsubstraat.

Standplaats

Van nature uit groeien de meeste rhododendrons aan de randen van het bos.Zij geven dan ook de voorkeur aan een plaats in de halfschaduw. Sommige varieteiten kunnen beter tegen de zon dan andere. Bomen en struiken zorgen voor de natuurlijke schaduw met gefilterd licht waarvan de rhododendrons zo houden.

Planttijd

Zoals bij vele andere heesters is de beste tijd om rhododendrons te planten in het najaar : van september tot november. In perioden met strenge vorst kan U best geen rhododendrons planten. Tegenwoordig zijn ook vele cultivars in pot te verkrijgen; hierdoor kan men ook in het voorjaar ; van februari tot eind mei nog planten. Bij het planten is een goede watergift het eerste jaar en in daaropvolgende droge zomers zeker noodzakelijk.

Verzorging

In de zomer kan men bij perioden van aanhoudende droogte de planten best extra water geven. Beter een paar keer per week redelijk grote hoeveelheden; dan iedere dag een klein beetje dat toch dadelijk verdampt. Best s'avonds gieten; daar gieten in de zon bladbeschadiging kan veroorzaken. Daar rhododendrons redelijk aan de oppervlakte wortelen kan men best geen onkruid verwijderen met een schoffel, daar dit de wortels degelijk kan beschadigen. Om het onkruid tegen te houden kan men best een mulchlaag aanleggen rond de planten. Bovendien wordt op deze manier ook nog het vocht in de grond gehouden en zorgt men voor de humuslaag waar rhododendrons zo van houden.

Bemesting

Bemesten doet men best in de maand april. Het best kiest men voor langzaamwerkende meststoffen in korrelvorm die geleidelijk in water oplossen. Het voordeel is dat U slechts eenmaal dient te bemesten in het voorjaar ,de plant heeft dan voldoende meststoffen voor de komende zes groeimaanden. Tegenwoordig kan men in de meeste tuincentra speciale rhododendronmeststof kopen : het best geschikt zijn meststoffen die met magnesium of ijzer verrijkt zijn.

Verwijderen van de uitgebloeide bloemen

Dit is vooral aan te raden bij jongere planten. Door de uitgebloeide bloemen te verwijderen moet de plant geen kostbare energie meer steken in het vormen van zaaddozen. Bovendien kunnen de nieuwe scheuten niet beschadigd worden door de uitgebloeide bloem. Let er bij het uitbreken van de verwelkte bloem op dat U de nieuwe scheuten die hier vlak onder zitten niet beschadigd of mee uitbreekt.

Plantziekten en dierlijke belagers

Rhododendrons zijn meestal gezonde planten die weinig gevoelig zijn voor schadelijke aantastingen. Toch kan een verkeerde standplaats en verzorging er toe bijdragen dat ze verzwakken en gevoelig worden voor schimmel en dierlijke aantastingen.

Dierlijke belagers

Tot de belagers die meest schade doen aan rhododendron-planten behoren:

Lapsnuitkever

Dit is een ongeveer 1cm grote grijszwarte kever die alleen s'nachts actief is Hij bijt grote ovale onregelmatige stukken uit de bladrand. Het meest schadelijk zijn echter de witte larven die dicht bij de stam de schors en wortels aanvreten.
Met biologische bestrijding worden goede resultaten geboekt met nematoden. Dit kan men het best toepassen bij temperaturen boven de 15°C.

Cikaden

Deze groene op minisprinkhaantjes gelijkende beestjes kunnen een schimmelinfectie op de planten overdragen wanneer zij hun eieren afleggen onder de schubben van de bloeiknop. Hierdoor worden de bloemknoppen helemaal bruin en blijft de bloei achterwege. Bij geringe aantasting de bruine bloeiknoppen uitbreken en verbranden. Bij sterke aantasting bij het aanraken van de rhododendron springen duizenden cikaden op. Te behandelen in augustus met een insecticide (bijvoorbeeld Ekamet of Ripcord 10).

Schimmelziekten

Taksterfte

De bladeren van hele takken verdrogen ineens. Dit wordt veroorzaakt door Phytophtora.. De hoofdoorzaak van aantasting van planten met Phytophtora is meestal een te natte standplaats. De aangetaste takken kan men helemaal terugsnijden tot op gezond hout en verbranden. De plant kan men met Aliette bespuiten.

Bladvlekkenziekte

Onregelmatig gevormde donkerbruine vlekken. De aangetaste bladeren weghalen en verbranden. Nakijken of de standplaats van de plant wel goed is. Geen te felle zon of te natte standplaats.

Bemestingsfouten

Chlorose

De bladranden vertonen een verkleuring naar geel. Dit wordt veroorzaakt door een te hoge ph waarde meestal boven de 7 en dus een te kalkrijke standplaats. Men kan ijzer en magnesiumhoudende meststoffen gebruiken en eventueel overgaan tot het optimaliseren van de standplaats; iets vochtigere standplaats zodat de meststoffen opgenomen kunnen worden.

Overbemesting

Droge en bruine bladranden aan heel de plant wijzen doorgaans op een te sterke bemesting of zoutconcentratie. Soms ook te wijten aan te zout gietwater. Men kan proberen de overbemesting door te spoelen door de wortelkluit regelmatig en in grote hoeveelheden te gieten. Het liefst met regenwater; daar sommige filterputten veel te zout water geven.